Test แบกเป้ขึ้นรถไฟ เที่ยวไทย ด้วยรถไฟฉึกฉัก ปู๊นปู๊น

Test แบกเป้ขึ้นรถไฟ เที่ยวไทย ด้วยรถไฟฉึกฉัก ปู๊นปู๊น

เคยได้ยินมั้ยกับประโยคที่ว่า
"ภาพถ่ายเป็นสิ่งวิเศษ ถึงแม้เวลาเปลี่ยนแต่เรื่องราวในภาพมันยังคงเหมือนเดิม"


Category: Forum
Area:
Tag: